Nasza misja


Naszą jedyną motywacją jest nieustanne dążenie do osiągnięcia maksymalnej możliwej bezstronności i rzetelności, gdyż realizacja misji jest dla nas najważniejsza.

testy specjalistyczne RTG, testy akceptacyjne RTG, testy podstawowe RTG

Nasza misja

W ciągu już niemal 15 lat działalności konsekwentnie realizujemy misję poprawy i zapewnienia jakości w diagnostyce rentgenowskiej. Przedmiot i charakter naszych działań wspierających użytkowników aparatury rtg zmieniał się w tym czasie lecz zawsze  był odpowiedzią na zapotrzebowanie naszych Klientów.

Dziś realizujemy misję przede wszystkim doskonaląc własne procedury i system zarządzania jakością oraz rozwijając paletę usług tak, by mogła sprostać nowym wymaganiom naszych Klientów. Odpowiedzią na nowe wyzwania może być tylko wzrost profesjonalizmu Laboratorium we wszystkich aspektach działalności i uczynienie satysfakcji Klienta najwyższym priorytetem.

 

Nowe standardy

Po 15 latach obowiązywania nowego prawa, nakładającego na użytkowników aparatury rentgenowskiej nowe obowiązki i wymagającego spełnienia "nowych standardów", jesteśmy świadkami istotnej, jakościowej poprawy stanu aparatury rentgenowskiej w Polsce. Rośnie świadomość użytkowników aparatury a wiedza o konieczności okresowych badań stanu aparatów stała się powszechna.

Zdecydowanie maleje ilość aparatów niespełniających kryteriów akceptacji zaś najczęściej wykrywane niezgodności zaczynają powoli pokrywać się z europejskimi statystykami. Wszystkie te fakty to powód olbrzymiej satysfakcji dla Laboratorium, któremu dane było w tej przemianie uczestniczyć i - w ścisłej współpracy z Państwem - współtworzyć ten oczywisty sukces. Jednak nic nie jest dane raz na zawsze i dalsza poprawa jest nie tylko możliwa, ale i konieczna.

To, co dziś określamy mianem "nowych standardów" nigdy nie byłoby możliwe bez zachowania "starych standardów": uczciwości, rzetelności i obiektywizmu. Mogą Państwo być ich pewni nawiązując z nami współpracę.