Nasza misja


Naszą jedyną motywacją jest nieustanne dążenie do osiągnięcia maksymalnej możliwej bezstronności i rzetelności, gdyż realizacja misji jest dla nas najważniejsza.

testy specjalistyczne RTG, testy akceptacyjne RTG, testy podstawowe RTG

dr Ewa Fabiszewska

Absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1986), adiunkt i kierownik Pracowni Fizycznych Problemów Diagnostyki w Zakładzie Fizyki Medycznej w Centrum Onkologii - Instytucie w Warszawie (2004), doktor nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej ("Optymalizacja parametrów aparaturowych w badaniach mammograficznych", 2003).

 

 

Publikacje

2005
Fabiszewska E, Jankowska K, Jezierska I. Control of equiment parameters in radiodiagnostics Proceedings of the 13th Congress of the Polish Society of Medical Physics, Warsaw, 2005; s. 28-29.

2005
Fabiszewska E, Jezierska I, Jankowska K.
Dawki w mammografii
Proceedings of the 13th Congress of the Polish Society of Medical Physics, Warsaw, 2005; s. 26-27.

2005
Tołwiński J, Fabiszewska E, Gwiazdowska B, Bulski W
On the possibility of reducing doses received by patients during mammography screening
Nowotwory, 2005; t. 55, s. 441-447.

2005
Fabiszewska E, Jezierska I, Jankowska K
Podstawowe testy kontroli jakości w mammografii, radiografii ogólnej, fluoroskopii i angiografii
Polish Journal of Medical Physics and Engineering, 2005; t. 11, nr 4.

2006
Fabiszewska E, Bulski W, Jezierska I.
Radiation risk for women undergoing mammography examinations
Materiały zjazdowe: Second European IRPA Congress on Radiation Protection, Paryż, 2006, s. 59.

2006
Fabiszewska E, Jezierska I, Jankowska K, Bulski W.
Radiation risk in mammography examinations
Materiały zjazdowe: International Conference on Quality Assurance and New Techniques in Radiation Medicine, Wiedeń, 2006; s. 76-77.

2008
Fabiszewska E.
Ocena realizacji mammograficznych badań przesiewowych w Polsce w 2007 roku - wyniki kontroli jakości.
Nowotwory, 2008, t. 58, nr 6, 521-529.

2008
Skrzyński W, Fabiszewska E.
Tissue-eqivalence of selected materials in mammography.
Materiały z: European Conference Medical Physics and Engineering 110 years after the discovery of polonium and radium, Kraków, 2008, s. 48.

2008
Fabiszewska E, Grabska I, Jankowska K, Skrzyński W.
Evaluation of radiation risk in mammography screening examinations in Mazovia province.
Materiały z: European Conference Medical Physics and Engineering 110 years after the discovery of polonium and radium, Kraków, 2008, s. 76.

2008
Jankowska K, Grabska I, Fabiszewska E.
Porównanie wybranych parametrów technicznych i fizycznych aparatury mammograficznej na podstawie 23 ośrodków w Polsce wykonujących badania przesiewowe.
Materiały z: Konferencja "Jakość leczenia onkologicznego" IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Poznań, 2008. Opublikowane w: Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii, 2008, t. 5, supl. 1, s. 121-122.

2008
Grabska I, Jankowska K, Fabiszewska E.
Ocena narażenia na promieniowanie X kobiet poddawanych przesiewowym badaniom mammograficznym na Mazowszu w 2007 r.
Materiały z: Konferencja "Jakość leczenia onkologicznego" IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Poznań, 2008. Opublikowane w: Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii, 2008, t. 5, supl. 1, s. 122-123.

2008
Fabiszewska E.
Ocena realizacji mammograficznych badań przesiewowych w Polsce w 2007 roku - wyniki kontroli jakości.
Materiały z: Konferencja "Jakość leczenia onkologicznego" IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Poznań, 2008 . Opublikowane w:Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii, 2008, t. 5, supl. 1, s.151.

2009
Wesołowska E, Fabiszewska E.
Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi - rola i konsekwencje audytu klinicznego w skryningu mammograficznym.
Materiały z: VI Ogólnopolska Konferencja "Diagnostyka i leczenie raka piersi". Warszawa-Falenty, 2009, s. 43.

2009
Grabska I, Jankowska K, Fabiszewska E.
Porównanie wybranych paramentrów technicznych i fizycznych aparatury mammograficznej na podstawie pracowni wykonujących badania przesiewowe na mazowszu.
Materiały zjazdowe z: I Ogólnopolska Konferencja "Promieniowanie jonizujące w medycynie" PJOMED, Łódź, 2009, s. 16.

2009
Jankowska K, Fabiszewska E, Grabska I.
Ocena wejściowych dawek powierzchniowych otrzymywanych przez pacjentów poddawanych badaniom rentgenowskim.
Materiały zjazdowe z: I Ogólnopolska Konferencja "Promieniowanie jonizujące w medycynie" PJOMED, Łódź, 2009, s. 28.

2009
Fabiszewska E, Jankowska K, Grabska I.
Ocena narażenia na promieniowanie X kobiet poddawanych przesiewowym badaniom mammograficznym w Polsce w 2007 roku.
Materiały zjazdowe z: I Ogólnopolska Konferencja "Promieniowanie jonizujące w medycynie" PJOMED, Łódź, 2009, s. 31.

2009
Skrzyński W., Ślusarczyk-Kacprzyk W., Jankowska K., Fabiszewska E.
Quality assessment of medical display devices.
Materiały zjazdowe z: VI Sympozjum on medical physics, s. 28, Szczyrk, 2009.

2010
Skrzyński W., Ślusarczyk-Kacprzyk W., Jankowska K., Fabiszewska E.
Quality assessment of medical display devices
Polish Journal of Environmental Studies, 2010, t. 1, s. 152-159.
Praca oryginalna

2010
Fabiszewska E., Jankowska K., Grabska I., Bulski W.
Doses received by women in screening mammography examinations in Poland in 2007
Materiały zjazdowe z: Third European IRPA Congress Helsinki, Finlandia, 2010, s. 54.
Streszczenie pracy oryginalnej

2010
Jankowska K., Grabska I., Fabiszewska E., Bulski W.
Evaluation of dose for routine exposure in mammography screening in Mazovia Province in 2007 and 2008
Materiały zjazdowe z: Third European IRPA Congress Helsinki, Finlandia, 2010, s. 54.
Streszczenie pracy oryginalnej

2010
Fabiszewska E., Grabska I., Jankowska K., Bulski W.
Comparison of results of quality control tests of the mammography screening in Mazovia Province in 2007 and 2008
Materiały zjazdowe z: Third European IRPA Congress Helsinki, Finlandia, 2010, s. 54.
Streszczenie pracy oryginalnej

2010
Fabiszewska E., Jankowska K., Grabska I., Wesołowska E., Bulski W.
Comparison of results of quality control of physical parameters and results of clinical evaluation of mammographic images for the mammography screening facilities in Poland
Roentgenologia Radiologia, v. XLIX , suppl. 10, s. 86
Streszczenie pracy oryginalnej

2010
Fabiszewska E., Jankowska K., Grabska I., Wesołowska E., Bulski W. Comparison of results of quality control of physical parameters and results of clinical evaluation of mammographic images for the mammography screening facilities in Poland Materiały zjazdowe z: International Conference on Radiation Protection in Medicine Varna, Bułgaria, 2010, s. 70-71. Streszczenie pracy oryginalnej

2011
Ślusarczyk-Kacprzyk W, Skrzyński W, Fabiszewska E, Bulski W. Quality control and patient doses in X-ray computed tomography. Radiation Protection Dosimetry, 2011, s.1-3.

2011
Fabiszewska E, Grabska I, Jankowska K, Wesołowska E, Bulski W. Comparison of results from quality control of physical parameters and results from clinical evaluation of mammographic images for the mammography screening facilities in Poland. Radiation Protection Dosimetry, 2011, nr 8, s. 1-4.

2011
Fabiszewska E, Grabska I, Jankowska K, Skrzyński W, Ślusarczyk-Kacprzyk W. Evaluation of the quality of mammographic screening examinations performed in the Mazovian Province in 2007-2009. Polish Journal of Radiology, 2011, t. 76, nr 3, s. 77-80.

2011
Fabiszewska E, Jankowska K, Grabska I, Skrzyński W. Individual doses for women undergoing screening mammography examinations in Poland in 2007. Journal of Radiological Protection, 2011, t. 31, s. 467-475.

2011 
Fabiszewska E, Grabska I, Pasicz K. Individual doses in screening mammography examinations performed with digital equipment in Poland. Polish Journal of Radiology, 2011, t. 76, nr 4, s. 75-80.

2011
Fabiszewska E, Grabska I, Pasicz K, Bulski W. Evaluation of entrance surface doses during conventional radiographic examinations in Poland Poznań, 2011. Polish Journal of Medical Physics and Engineering, vol. 17, suppl. 1, s. 58. 

2012
E. Fabiszewska, K. Pasicz, I. Grabska, W. Bulski and W. Skrzyński, Mammography - Recent Advances, 2012 Chapter 6: Comparison of Individual Doses During Mammography Screening Examinations with Screen - Film and DR Systems and Optimization Attempts of Exposure Parameters, 2012, INTECHWEB.ORG, p.109-132. 

2013
Ewa Fabiszewska, Iwona Grabska, Katarzyna Pasicz, Testy specjalistyczne w mammografii z detektorem filmowym Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Pol J Med Phys Eng, 2013, 19(1):35-83. 

2014
Ewa Fabiszewska, Iwona Grabska, Katarzyna Pasicz, Witold Skrzyński, Wojciech Bulski, Ocena jakości aparatury rentgenowskiej używanej w pracowniach mammograficznych w realizacji badań przesiewowych raka piersi u kobiet w latach 2007 i 2011 w Polsce, NOWOTWORY Journel of Oncology 2014, volume 62, numer 2, 119-128

2016
Iwona Grabska, Ewa Fabiszewska, Katarzyna Pasicz, Witold Skrzyński "Estimation of theeffective focal spot sizes in medical diagnostic X-ray tube assemblies", Polish Journal of Medical Physics and Engineering 2016;22(2):25-33; doi: 10.1515/pjmpe-2016-0006 

2016
Ewa Fabiszewska, Iwona Grabska, Katarzyna Pasicz "The threshold contrast thickness evaluated with different CDMAM phantoms and software", NUKLEONIKA 2016;61(1):53-59, doi: 10.1515/nuka-2016-0004  

2016
W. Ślusarczyk-Kacprzyk, W. Skrzyński, E. Fabiszewska "Evaluation of doses and image quality in mammography with screen-film, CR, and DR detectors - application of the ACR phantom", Polish Journal of Radiology, 2016, 81, p. 386-391

2016
Katarzyna Pasicz, Ewa Fabiszewska, Iwona Grabska "Mean glandular doses in mammography: a comparison of values displayed by a mammography unit with in-house values, both using the method proposed by Dance", Journal of Radiological Protection 36 (2016): 709-715 

2017
Iwona Grabska, Katarzyna Pasicz, Ewa Fabiszewska Witold Skrzyński, "Wejściowa dawka powierzchniowa w radiografii ogólnej" Inżynier i Fizyk Medyczny, 3/2017 vol. 6: 157-161  

2017
Ewa Fabiszewska, Katarzyna Pasicz, Iwona Grabska "Trendy zmian wartości dawek promieniowania X w mammograficznych badaniach skryningowych w Polsce vs zmiany używanych rejestratorów obrazu" NOWOTWORY Journal of Oncology, 2017; volume 67, number 2: 115-120  

2017
Ewa Fabiszewska, Katarzyna Pasicz, Iwona Grabska "Dawki promieniowania X w mammograficznych badaniach skryningowych w Polsce a stosowane rejestratory obrazu" Zeszyty Naukowe WCO, Letters in Oncology Science 2017;14(S1)  

2017
Ewa Fabiszewska, Katarzyna Pasicz, Witold Skrzyński, Wioletta Ślusarczyk-Kacprzyk, Iwona Grabska "Ocena parametrów obrazowania aparatury ultrasonograficznej" Zeszyty Naukowe WCO, Letters in Oncology Science 2017;14(S1)  

2017
Ewa Fabiszewska, Katarzyna Pasicz, Iwona Grabska, Witold Skrzyński, Wioletta Ślusarczyk-Kacprzyk, Wojciech Bulski "Evaluation of Imaging Parameters of Ultrasound Scanners: Baseline for Future Testing" Polish Journal of Radiology, 2017; 82: 773-782  

2018
Original paper Reproducibility of intravoxel incoherent motion of liver on a 3.0T scanner: free- breathing and respiratory-triggered sequences acquired with different numbers of excitations Andrzej Cieszanowski, Katarzyna Pasicz, Joanna Podgórska, Ewa Fabiszewska, Witold Skrzyński, Jakub Jasieniak, Agnieszka Anysz-Grodzicka, Iwona Grabska, Jakub Pałucki, Martyna Naduk-Ostrowska, Beata Jagielska, Paweł Kukołowicz C Pol J Radiol 2018; 83: e437-e445