Oferujemy Państwu

wykonanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych wszystkich typów stosowanych w:

 • radiologii ogólnej
 • fluoroskopii, angiografii
 • mammografii
 • tomografii komputerowej
 • stomatologii
testy specjalistyczne RTG, testy akceptacyjne RTG, testy podstawowe RTG

Testy specjalistyczne

measure Laboratorium Badawcze  oferuje Państwu wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich wszystkich typów stosowanych w:

 • radiografii ogólnej analogowej
 • radiografii ogólnej cyfrowej i cyfrowej pośredniej
 • fluoroskopii analogowej
 • fluoroskopii cyfrowej
 • mammografii analogowej
 • mammografii cyfrowej i cyfrowej pośredniej
 • tomografii komputerowej
 • pantomografii i cefalometrii analogowej
 • pantomografii i cefalometrii cyfrowej
 • stomatologii analogowej i cyfrowej

Zgodnie z wspomnianym Rozporządzeniem - testy specjalistyczne mogą być wykonywane wyłącznie przez laboratoria badawcze posiadające akredytację na zgodność z normą PN-EN-ISO 17025 i w zakresie odpowiadającym badanej aparaturze.

Laboratorium measure dysponuje akredytacją AB 1314 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Pełny zakres akredytacji »

 

Testy akceptacyjne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. RP 11.52.271 z dnia 10 marca 2011 r.), nakłada na użytkownika i dostawcę aparatury obowiązek wspólnego wykonania testów akceptacyjnych (odbiorczych).

Jednakże jedynie wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze testy specjalistyczne nowo instalowanego aparatu stanowią gwarancję zgodności z wymogami prawnymi (§ 9. Ust. 7. p. 2. RMZ z późniejszymi zmianami). Ponadto są one niezbędne do uzyskania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych o której mowa w § 9. ust. 8. I 10. RMZ.