Oferujemy Państwu

wykonanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych wszystkich typów stosowanych w:

 • radiologii ogólnej
 • fluoroskopii, angiografii
 • mammografii
 • tomografii komputerowej
 • stomatologii
testy specjalistyczne RTG, testy akceptacyjne RTG, testy podstawowe RTG

Testy specjalistyczne

measure Laboratorium Badawcze  oferuje wykonanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych stosowanych

 • w radiografii ogólnej analogowej
 • w radiografii ogólnej cyfrowej
 • w stomatologii - aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej
 • w stomatologii - aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej
 • w stomatologii - aparaty do zdjęć wewnątrzustnych
 • w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej
 • we fluoroskopii i angiografii
 • w mammografii analogowej
 • w mammografii cyfrowej
 • w tomografii komputerowej

oraz monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych.

Testy specjalistyczne mogą być wykonywane wyłącznie przez laboratoria badawcze posiadające akredytację na zgodność z normą PN-EN-ISO 17025 i w zakresie odpowiadającym badanej aparaturze.

Laboratorium measure dysponuje akredytacją AB 1314 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Zakres akredytacji »

Certyfikat akredytacji »

 

Testy akceptacyjne

Ustawa Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 z późniejszymi zmianami) nakłada na użytkownika i dostawcę aparatury obowiązek wspólnego wykonania testów akceptacyjnych (odbiorczych). Laboratorium jest przygotowane wesprzeć działania Klientów także i w tym zakresie.